با عرض سلام و خسته نباشید!

 


درجه شخص برای ناظر شدن بایستی حتما فعال روم به بالا باشد.

ناظر حتما هر روز باید با توجه به تعداد ناظرین به صورت شیفتی حضور مداوم داشته باشد.

سه روز غیبت و عدم حضور در چت روم بصورت اتوماتیک از ناظری برداشته میشود

درجه شخص برای ناظر شدن بایستی حتما فعال روم به بالا باشد.

ناظر حتما هر روز باید با توجه به تعداد ناظرین به صورت شیفتی حضور مداوم داشته باشد.

سه روز غیبت و عدم حضور در چت روم بصورت اتوماتیک از ناظری برداشته میشود-

.

                                                                                                                     ناظر به هیچ عنوان نباید برای مساله شخصی کسی رو اخراج کنه در صورت دیدن

این موضوع اول اخطار برای بار دوم سه روز خلع و بار برای سوم کلا از ناظری برکنار

خواهد شد.

ناظر باید در همه شرایط رعایت ادب و احترام و خوش رفتاری را بجا

بیاورد.و جو عمومی روم را شاد و گرم نگه دارد.

ناظر باید در روم های دیگر تبلیغ کرده و در جذب کاربر جدید برای روم تلاش نماید.

ناظر باید صادق و وفا دار به یزد  چت  باشد.

ناظر نباید در هیچ روم دیگر ناظر  باشد.

 

سلام و خداحافظی کردن با تمام کاربران برای ناظر الزامی است.

هیچ ناظری حق دخالت در کار ناظر دیگر را ندارد. و در صفحه اصلی روم حق تذکر به یکدیگر را ندارند
.


هزینه ناظر شدن مبلغ 25.000تومان به حساب

مدیریت واریز نمایند!

-----------


درصورت پذیرفتن شرایط به یکی از مدیران اطلاع دهید

توجه داشته باشید ما قصد هیچ گونه درامد زایی را نداریم!

و

از ان جا که هزینه سرور یزد  چت ماهیانه بیش از 200 هزار تومان

 

 

است 

همه خرج هزینه هاست سرور خواهد شد!