شرایط مدیریت در یزد چتشرایط مدیریت در یزد چت


نکاتی که باید هر مدیر چت به آن توجه داشته و رعایت کند

مدیرها باید رابطه ای دوستانه با کاربران و ادمینها و مدیران دیگر داشته باشند مدیرها باید از به کار بردن الفاظ و القاب زشت به کاربران جدا خودداری کنند

هر ادمین باید نسبت به معرفی سایت به کاربران و همچنین برقراری نظم در چت کوشا باشد

از حضور اسامی نامناسب و خلاف قوانین و مقررات در چت خودداری نمایند

برای کنترل روم از هیچ کاربر یا گروهی جانب داری نکند

از هرگونه بحث های سیاسی ، مذهبی و بحث هایی که موجب تفرقه و شدت

بحث میگردد با دادن اخطار های لازم جلوگیری بعمل آورید

مدیران باید یک شخصیت مثبت و واقعی از خود نشان دهند زیرا اسم آنها نشانگر

سایت است و نباید با دیگران شوخی کرده یا موجب آزار دیگر کاربران و ناظران گردند

در صورت مشاهده هرگونه توهین به مدیران و ادمینها و کاربران محترم و قدیمی

چت به شدت برخورد کندد. همچنین سعی کنید افراد خاطی را با صحبت های

دوستانه در خصوصی متوجه اشتباهشان نماییدپرداخت مبلغ 50.000تومان مدیریت بدون پنل و پرداخت 100.000 تومان مدیریت با پنل
به عنوان ضمانت که در صورت اجرای بقیه شرایط به شما بازگردانده میشود

درصورت پذیرفتن شرایط به یکی از مدیران اطلاع دهید