هزینه کردن در کدام یک از موارد برای شما لذت‌بخش تر است؟
(30.56%) 932
خرید لباس
(16.07%) 490
مسافرت
(11.67%) 356
خوردن
(15.97%) 487
تفریح با دوستان
(14.20%) 433
با معشوقت
(11.51%) 351
کلا پول خرج کردن برایم سخت است

تعداد شرکت کنندگان : 3049