هزینه کردن در کدام یک از موارد برای شما لذت‌بخش تر است؟
(30.55%) 932
خرید لباس
(16.06%) 490
مسافرت
(11.67%) 356
خوردن
(16%) 488
تفریح با دوستان
(14.19%) 433
با معشوقت
(11.50%) 351
کلا پول خرج کردن برایم سخت است

تعداد شرکت کنندگان : 3050